The Sims 4

Geodetické práce

 

Zápis stavby do katastru nemovitostí. Většinu nových staveb, ale také starších staveb, které se nenacházejí v katastru nemovitých (tj. nejsou uvedeny na listu vlastnictví) je třeba dát je zapsat. Po zápisu stavby do katastru nemovitostí bude tato geodetické práce uvedena na listu vlastnictví. Pokud stavba není zapsána na listu vlastnictví, právně neexistuje.

Jedná se o zaměření existujícího výškového průběhu pozemku v terénu a stávajících prvků polohopisu (např. silnice, ploty, viditelné inženýrské sítě apod.) většinou jako podklad pro projektanta.