The Sims 4

geo

Geometrický plán - Geometrický plán používáme vždy když se něco změní u nemovitostí tak, že je to fyzicky viditelné v terénu. Tuto změnu je třeba zakreslit do katastrální mapy. Příklady takové změny jsou, pokud chceme stavět stavbu a potřebujeme vyjmout půdu, oddělíme pozemek, máme rozestavěnou stavbu, máme rodinný dům a jdeme kolaudují apod.