The Sims 4

Geometrický plán

Geometrický plán - Během samotné výstavby je v některých případech nutné dofinancování stavby sebrání hypotéky. Zde je nutné rozestavěnou stavbu nejprve zapsat do katastru, a až pak může být založena v bance a může být vybavena hypotéka. K zápisu do katastru nemovitostí je opět potřebný geometrický plán na zaměření rozestavěné stavby.

Posledním případem, kdy je při výstavbě potřebný geometrický plán, je fáze kolaudace stavby. Tehdy je třeba na stavební úřad předložit několik dokumentů, z nichž jeden je právě geometrický plán. Minimálně tento geometrický plán je tedy potřebný při každé stavbě. Pokud se půdorys stavby od posledního měření nezměnil, je možné pro tento účel použít také geometrický plán na rozestavěnou stavbu.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán