The Sims 4

Klimatizace Praha

 

Klimatizace Praha - Zákon č. 286/2009 Sb . upravuje povinnosti vlastníků a provozovatelů chladicích okruhů stacionárních klimatizačních zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny (chladivá), zajistit oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům a zároveň provádět pravidelnou kontrolu úniků na chladicích a klimatizačních zařízeních.

V rámci plnění předpisů daného zákona zajišťujeme kontroly na únik chladiva a štítkování zařízení s náplní chladiva nad 3kg. Na tyto činnosti vlastníme certifikát odborné způsobilosti k nakládání s fluorovaných skleníkových plynů.