The Sims 4

provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Při montáži takové odvětrané fasády je však velmi důležité, aby nevznikaly tepelné mosty při kotvení podkonstrukce. Při hliníkových a ocelových podkonstrukci zase třeba tepelné mosty přerušit. Pokud se tepelné mosty nepodaří minimalizovat, vznikají bodové tepelné mosty, které zhoršují parametry obvodového pláště. Je třeba si uvědomit, že každé jedno kotvení má svou plochu a ta se násobí počtem přikotvena do obvodového pláště. Jelikož tento počet může být vysoký, je nezbytné mít promyšlené i takovéto detaily kotvení, aby nevznikla zbytečně velká ochlazována plocha. To však neznamená, že se dá ubrat z kotvících prvků. Odvětraná fasáda má svou váhu, proto je třeba navrhnout staticky správný způsob kotvení a zohlednit materiál, do kterého se bude fasáda kotvit.