The Sims 4

rizikové kácení

Rizikové kácení - Postupné kácení stromu bez nutnosti spouštění břemen
Tento způsob kácení vyžaduje podrobnou znalost jednotlivých pracovních postupů, vybavení, technik a technologií pro bezpečné pokácení stromu. Tato technika se využívá zejména na stromech, které nelze pokácet běžným způsobem, tedy ze země do volného prostoru. Stromolezec musí bezpečně vylézt do koruny stromu a jednotlivé části větví a kmene rozřezávat po částech, které volně padají na zem do vyznačeného prostoru. Při tomto druhu kácení je důležité znát i jiné techniky směrových řezů, mít kvalitní prostorový odhad, vědět, jak se zachová odřezávání větví nebo kmen, a v neposlední řadě jsou důležité i praktické zkušenosti. Samozřejmostí je bezpečné ovládání motorové pily v stromě. Stromolezec musí mít maximálně na zřeteli bezpečnost jak svou, tak i pracovníků, kteří se pohybují na zemi, a jejich blízkého okolí. Příkladem postupného kácení je např. kácení v parcích, lesoparcích a na zahradách.

Rizikové kácení stromů

Víáce o nás na naší webové stránce, viz odkaz: rizikové kácení