The Sims 4

 Rizikové kácení

Rizikové kácení - Provádíme kácení a kácení stromů v prostorách, kde není možné pokácet celý strom najednou.

Například stromy v husté zástavbě, zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, střechy či stromy, které jsou nakloněny a tím pádem je nutné jejich odstranění. Řezání se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větve se spouštějí na lanech do přesně vymezeného prostoru.

Disponujeme vybavením, se kterým jsme schopni pohybu v korunách stromů iv těch nejnáročnějších podmínkách.