The Sims 4

Rizikové kácení

Rizikové kácení -  Ořezávání a kácení stromů
Spilování a kácení stromů

Stromy přinášejí do našich měst krásu a zeleň. Městská zástavba však není jejich přirozeným životním prostorem. Náročné městské prostředí klade zvýšené nároky nejen na jejich zdraví, ale i na bezpečnost pro jejich okolí.
Profesionální ořezávání a rizikový kácení

Součástí našeho týmu jsou vyškoleni arboristy s dostatkem zkušeností pro potřebnou bezpečnou a profesionální péči o vaše stromy, ať už jde o výsadbu, řez nebo kácení rizikových jedinců. V oblasti péče o stromy nabízíme komplexní rozsah služeb.

Rizikové kácení stromů

Více o nás, viz link, odkaz: Rizikové kácení stromů