The Sims 4

Stěhování Praha

Stěhování Praha - Pojištění

Pojištění dopravy je povinné, pokud je stěhování objednáno společností Transporteca. Cena pojištění závisí na hodnotě pojištěných věcí a lze ji poměrně snadno vypočítat:

100 Euro za hodnotu do 6 667 Euro
200 Euro za hodnotu do 13 334 Euro
1,5 % hodnoty nákladu za hodnotu nad 13 334 Euro
9. Ceny za levné stěhování do zahraničí

Jak je z výše uvedeného patrné, na levné stěhování do zahraničí se můžete snadno připravit. Níže jsou uvedeny některé příklady cen dopravy za stěhování položek, které naš firma zpracovala. Uvedené ceny jsou ceny all-in, tj. platí za dopravu z domu do domu a nebudou k nim připočítávány žádné další poplatky. Ceny zahrnují i ​​pojištění, které se v uvedených případech pohybovalo mezi 67 a 200 Euro.

Stěhování levně

Více o nás viz web: https://www.stehovanirychle.cz/