The Sims 4

Úklid po zemřelém

Úklid po zemřelém - Dezinfekci po zesnulém lze považovat za jednu z nejtěžších úkonů z oblasti dezinfekce. Správným názvem toho úkonu je však dekontaminace.

Dekontaminace představuje soubor procesů, jejichž cílem je:

    eliminace a inaktivace mikroorganismů
    eliminovat a odstranit epidemiologicky důležité členovce a obtěžující hmyz
    odstranění případných hlodavců parazitujících na těle zemřelého

Dekontaminace představuje tedy proces ničení a odstraňování mikoorganizmov z prostředí kolem zesnulého bez ohledu na stupeň snížení jejich počtu a to pomocí postupů s různým stupněm účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

    Dezinfekcí a sterilizací

Cílem je zajistit účinnou eliminaci zápachu, zneškodnění mikroorganismů, parazitujícího hmyzu a hlodavců.

Vyklízení bytů

Více o nás, našich službách viz odkaz: vyklízení bytů