The Sims 4

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Návrhy a žádosti do katastru nemovitostí

Našim klientům připravíme návrhy a žádosti do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č. 162/1995 Sb o katastru nemovitostí ao zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem. vyhotovujeme:

    návrhy na vklad (např. smlouvy o převodu vlastnického práva, smlouvy o zřízení věcného břemene),
    návrhy na zápis záznamem (např. zápis stavby, rozestavěné stavby),
    návrhy na zápis poznámky (např. o probíhajícím soudním řízení),
    žádosti o opravu v katastrálním operátu,
    žádosti o změnu adresy bydliště.