The Sims 4

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Stavební práce, stejně jako další inženýrské práce související například se stavbou silnic, vyžadují přípravu staveniště, která zahrnuje přesuny velkých zemních hmot. Obvykle se jedná o práce, které značně zatíží celou investici. Pro minimalizaci nákladů na zemní práce by se proto měl měřit objem výkopů a násypů, což umožňuje vyvážení zemních hmot a eliminaci zbytečné dopravy.

Činnosti měření objemu zemních hmot umožňují zpracovat odhad nákladů umožňující plánování investičních nákladů a následně jeho správné vyúčtování tak, aby se žádná ze stran realizované investice necítila „podvedena“ a investice nepřinesla ztráty.

Volba správné metody měření objemu zemních hmot, odborné provedení těchto měření a správné vypořádání stavební investice specializovanou firmou často umožňuje snížit zbytečné náklady, což se následně promítá do významných úspor při realizaci stavby. investice.